Přihlášení

Akce

ŘÍJEN

Pondělí 1.10. - Anglické divadlo v polydomě - 85 Kč (zaplatit do středy 26.9.)

ZÁŘÍ

Ve středu 26. 9. - Výlet do Dolních Břežan - 100 Kč (zaplatit do úterý 25.9.) V rámci opakování učiva vlastivědy absolvujeme interaktivní program PRAVĚK. Program začíná v 10.00hod. Doprava MHD. Délka programu 2 hodiny. 

 

Užitečné

Seznam pomůcek do 5. třídy

Rozvrh hodin 5.A

Organizace školního roku

 

Co a kde procvičovat?

Čtení: 

www.vcelka.cz

www.ctenipomaha.cz

Český jazyk:

www.umimecesky.cz

www.gramar.in

http://www.ocestine.cz/

https://www.vyjmenovanaslova.eu/

Matematika:

www.umimematiku.cz

http://matematika.hrou.cz

www.matika.in

www.sudukuonline.cz

Přírodověda a vlastivěda:

www.poznavackaprirody.cz

slepemapy.cz

Angličtina:

www.umimeanglicky.cz

A tady najdete od všeho trochu:

skolakov.eu

www.rysava.websnadno.cz

www.onlinecviceni.cz

 

 

Náležitosti dobře připraveného referátu o knize:

  • Název, autor
  • Kdy byla knížka napsaná
  • K jakému žánru knížka patří (dobrodružný příběh, detektivka, bajky, fantasy, příběh s dětským hrdinou…)
  • Jak se ke mně knížka dostala? Doporučil mi ji někdo? Četl jsem už něco od stejného autora? Půjčil jsem si ji v knihovně…?
  • Stručné shrnutí příběhu – nezapomenu na nic důležitého, vynechám podrobnosti
  • Pokud knížku ještě čtu, pokusím se předvídat, jak bude příběh pokračovat. Řeknu také, proč si to myslím
  • (napovědělo mi něco v knížce, připomnělo mi to jiný příběh, připomnělo mi to něco, co jsem zažil?)
  • Jaký je můj názor na knihu (líbila se mi, nelíbila, bavila mě… proč)
  • Komu bych knížku doporučil (obecně i konkrétně)
  • Dobře připravené hlasité čtení max. 6 vět z knihy. (Čtu nahlas, plynule, srozumitelně, tak akorát rychle).
Go to top