Přihlášení

Konzultace

Vážení rodiče,

ráda se s Vámi potkám, abychom mohli probrat vše potřebné, tentokrát bez dětí. Z mé strany to bude hlavně chování.

Přihlašovat se můžete na Doodlu.

Těším se na Vás, L.K

 

Akce

LISTOPAD

  • Pondělí 12.11. - písemná práce z českého jazyka (učivo 4. ročníku, které jsme opakovali celé dva měsíce + mě/mně)
  • Středa 14. 11 - písemná práce z matematiky: pamětné i písemní sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel, dělení se zbytkem, zaokrouhlování, pořadí výpočtů (nejdříve závorky, potom součiny a podíly, na závěr součty a rozdíly), obvod a obsah čtverce a obdélníku, řešení slovních úloh, rýsování čtverce, obdélníku a trojúhelníku

ŘÍJEN

  • Pondělí 1.10. - Anglické divadlo v polydomě - The Alien Grammar Show - 85 Kč (zaplatit do středy 26.9.)
  • Čtvrtek 25.10. - Studio Karavana - 100 let republiky - 50 Kč

ZÁŘÍ

  • Středa 26.9. - Výlet do Dolních Břežan - 100 Kč (zaplatit do úterý 25.9.) V rámci opakování učiva vlastivědy absolvujeme interaktivní program PRAVĚK. Program začíná v 10.00 hod. Doprava MHD. Délka programu 2 hodiny. 

 

Užitečné

Povinná četba v 5. třídě

Seznam pomůcek do 5. třídy

Rozvrh hodin 5.A

Organizace školního roku

Matematika - info pro marody:  V pracovním sešitu máme vypočítaná cvičení o stranu 34.

Domácí úkol: Nezadala jsem žádný domácí úkol.

Zítra čtvrtletní písemná práce. Přines si i rýsovací potřeby. 

1) Běžte na stránku www.umimeto.org 
2) Klikněte na 'Přihlásit se'. 
3) Následně přejděte na Umíme česky, klikněte v horní záložce na 'Student', vyberte 'Moje třída'. 
4) Na konci stránky najdete 'Přihlásit do nové třídy' a zadejte KÓD NAŠÍ TŘÍDY.

Název třídy: ZŠ Zvole 5.A

Kód třídy: páťáci

 

Procvičování

Čtení: 

www.ctenipomaha.cz

www.rostemesknihou.cz

www.ctesyrad.cz

www.nejlepsiknihydetem.cz

Český jazyk:

www.umimecesky.cz

www.gramar.in

www.ocestine.cz

www.vyjmenovanaslova.eu

Matematika:

www.umimematiku.cz

matematika.hrou.cz

www.matika.in

www.sudukuonline.cz

Přírodověda a vlastivěda:

www.poznavackaprirody.cz

slepemapy.cz

Angličtina:

www.umimeanglicky.cz

A tady najdete od všeho trochu:

skolakov.eu

www.rysava.websnadno.cz

www.onlinecviceni.cz

Go to top