Přihlášení

 

Vážení rodiče,

pokud zvažujete zapsat své dítě do ZŠ Vrané, je třeba tak učinit nejpozději do 31.5.2019. V příloze zápisový lístek.

Děkuji.

Vedení ZŠ Vrané nad Vltavou

 

14.6. Př - opakovací test Člověk a jeho soustavy (zopakujte zejména části jednotlivých soustav, jejich funkce, ochrana)

Akce

ČERVEN

 • Pátek 21. 6. - Závěrečná akademie - 18:00

KVĚTEN

 • Pátek 10. 5. -  Projektový den - Karel IV.
 • Pátek 24. 5. - Focení školy

 

DUBEN

 • Úterý 2.4. - recitace básní
 • Středa 10. 4. - Zápis do 1. tříd (Prosím rodiče žáků průvodců budoucích prvňáčků, aby zaslali souhlas s účastí přes edookit)
 • Středa 10. 4. - čtvrtletní písemná práce z ČJ (co bude obsahovat, naleznete níže)
 • 23. a 24. 4. - sběr papíru - zvážený papír můžete nosit v úterý odpoledne a večer pod strom na školní zahradě, ve středu ráno pak přímo do přistaveného kontejneru
 • Úterý 16. 4. 17:30 - rodičovké schůzky, prosím, použijte hnědý vchod
 • Pátek 26. 4. - představení Kouzelník - vybíráme 40,- / žáka

 

ÚNOR

 • Pátek 1.2. - pololetní prázdniny
 • Čtvrtek 14.2. - Speciálně pedagogický program zaměřený na klima třídy
 • Pátek 15.2. - bruslení
 • 25.2. - 1.3. - jarní prázdniny

LEDEN

 • Sobota 5.1. - Tříkrálová sbírka
 • Čtvrtek 10.1. - Pololetní písemná práce z českého jazyka (skupiny s mě/mně, předpony s- a z-, zdvojené souhlásky, přídavná jména měkká, tvrdá, přivlastňovací a učivo čtvrtého ročníku)
 • Středa 16.1. - Pololetní písemná práce z matematiky (info níže)
 • Čtvrtek 17.1. - Speciálně pedagogický program zaměřený na klima třídy
 • Čtvrtek 17.1. - Třídní schůzky od 17:30
 • Středa 23.1. -  Divadlo Metro - Malý princ na Zemi - 90 Kč + doprava 130 Kč
 • Pátek 25.1. - Ornita - přírodovědná přednáška o ptácích s ukázkami živých ptáků - 65 Kč
 • Čtvrtek 31.1. - Hudební vystoupení v polydomě - 45 Kč
 • Čtvrtek 31.1. - Speciálně pedagogický program zaměřený na klima třídy
 • Čtvrtek 31.1. - Vysvědčení, odpadá 6. vyučovací hodina

PROSINEC

 • Středa 5.12. - Národní muzeum - Poznáváme Československo
 • Pondělí 17.12. - představení přečtených knížek
 • Úterý 18.12. - generálka v kostele
 • Středa 19.12. - vánoční výstava a koncert v kostele
 • Pátek 21.12. - vánoční besídka ve třídě

LISTOPAD

 • Pondělí 12.11. - písemná práce z českého jazyka (učivo 4. ročníku, které jsme opakovali celé dva měsíce + mě/mně)
 • Čtvrtek 29.11. - program zameřený na respektování ostatních a jejich názorů - nebude ČJ a TV!
 • Pátek 30.11. - vánoční focení (proběhne ke konci vyučování)

ŘÍJEN

 • Pondělí 1.10. - Anglické divadlo v polydomě - The Alien Grammar Show - 85 Kč (zaplatit do středy 26.9.)
 • Čtvrtek 25.10. - Studio Karavana - 100 let republiky - 50 Kč

ZÁŘÍ

 • Středa 26.9. - Výlet do Dolních Břežan - 100 Kč (zaplatit do úterý 25.9.) V rámci opakování učiva vlastivědy absolvujeme interaktivní program PRAVĚK. Program začíná v 10.00 hod. Doprava MHD. Délka programu 2 hodiny. 

 

Užitečné

Povinná četba v 5. třídě

Seznam pomůcek do 5. třídy

Rozvrh hodin 5.A

Organizace školního roku

 

MATEMATIKA:

Domácí úkol na úterý 18. června: Dokonči pracovní list s písemným dělením, pokud jsi nestihl(a) ve škole.

ČESKÝ JAZYK:

Info pro marody a dovolenkáře: učebnice str. 130 - 139 - sdělování a přijímání informací, vlastní jména + pracovní sešit str. 32

čtvrtletní opakování 18. 6. (úterý) :

- shoda podmětu s přísudkem

- vyjmenovaná slova

- předložky s a z

- určování základní skladební dvojice

- vlastní jména

- druhy přísudku (slovesný, jmenný se sponou)

- druhy zájmen, číslovek

 

Procvičování

Umíme to:

1) Běžte na stránku www.umimeto.org 
2) Klikněte na 'Přihlásit se'. 
3) Následně přejděte na Umíme česky, klikněte v horní záložce na 'Student', vyberte 'Moje třída'. 
4) Na konci stránky najdete 'Přihlásit do nové třídy' a zadejte KÓD NAŠÍ TŘÍDY.

Název třídy: ZŠ Zvole 5.A

Kód třídy: páťáci

Čtení: 

www.ctenipomaha.cz

www.rostemesknihou.cz

www.ctesyrad.cz

www.nejlepsiknihydetem.cz

Český jazyk:

www.umimecesky.cz

www.gramar.in

www.ocestine.cz

www.vyjmenovanaslova.eu

Matematika:

www.umimematiku.cz

matematika.hrou.cz

www.matika.in

www.sudukuonline.cz

Přírodověda a vlastivěda:

www.poznavackaprirody.cz

slepemapy.cz

Angličtina:

www.umimeanglicky.cz

A tady najdete od všeho trochu:

skolakov.eu

www.rysava.websnadno.cz

www.onlinecviceni.cz

Go to top