Přihlášení

Platby MŠ Zvole:

Číslo účtu: 51-1471380227/0100

Variabilní symbol: Děti dostanou v MŠ do konce září

Specifický symbol: 1

Částka: 520,- Kč/ měsíc

 

Platby MŠ Ohrobec:

Číslo účtu: 51-1471380227/0100

Variabilní symbol: Děti dostanou v MŠ do konce září

Specifický symbol: 4 

Částka: 520,- Kč/ měsíc

 

Platby ZŠ Zvole - ŠD:

Číslo účtu: 51-1471380227/0100

Poznámka: Jméno žáka

Specifický symbol: 2

Částka: 1000,- Kč / pololetí, pokud dítě dochází 5 dní v týdnu

Pokud dítě dochází do družiny jen v určité dny, stanovuje se cena takto:

1 den v týdnu 200,- Kč/ pololetí

2 den v týdnu 400,- Kč/ pololetí

3 den v týdnu 600,- Kč/ pololetí

4 den v týdnu 800,- Kč/ pololetí

Ranní družina se neplatí.

                               

Platby ZŠ Zvole - ŠJ:

Číslo účtu: 51-1471380227/0100

Variabilní symbol: Děti dostanou v MŠ i ZŠ do konce září

Specifický symbol: 3

Částka: 600,- Kč/ měsíc v MŠ
             400,- Kč/ měsíc v ZŠ (děti nedostávají v ZŠ svačiny)

 

Platby ostatní:

Číslo účtu: 51-1471380227/0100

Poznámka: Jméno žáka

Specifický symbol: 5

Go to top