Přihlášení

Bankovní spojení - POZOR, NOVÉ!!

Věnujte prosím pozornost správnému uvedení variabilního i specifického symbolu. Do poznámky vždy uvádějte jméno dítěte.

 

Hlavní účet: 2001513528/2010

Platba stravného 

Specifický symbol: 3

Variabilní symbol: individuální číslo přidělené ŠJ

 

Sekundární účet: 2901513531/2010

Ostatní platby - družina, školkovné, školy v přírodě, výlety...

Specifický symbol: 1 – školkovné Zvole

Specifický symbol: 2 – družina

Specifický symbol: 4 – školkovné Ohrobec

Specifický symbol: 5 – ostatní

 

Platby MŠ Zvole

Číslo účtu: 2901513531/2010

Variabilní symbol: Děti dostanou v MŠ do konce září

Specifický symbol: 1

Částka: 520,- Kč/měsíc

 

Platby MŠ Ohrobec

Číslo účtu: 2901513531/2010

Variabilní symbol: Děti dostanou v MŠ do konce září

Specifický symbol: 4

Částka: 520,- Kč/měsíc

 

Platby ZŠ - školní družina:

Číslo účtu: 2901513531/2010

Poznámka: Jméno žáka

Specifický symbol: 2

Částka: 1000,- Kč/pololetí, pokud dítě dochází 5 dní v týdnu

Pokud dítě dochází do družiny jen v určité dny, stanovuje se cena takto:

1 den v týdnu 200,- Kč/ pololetí

2 den v týdnu 400,- Kč/ pololetí

3 den v týdnu 600,- Kč/ pololetí

4 den v týdnu 800,- Kč/ pololetí

Ranní družina se neplatí.

 

Platby školní jídelna

Číslo účtu: 2001513528/2010

Variabilní symbol: Děti dostanou v MŠ i ZŠ do konce září

Specifický symbol: 3

Částka pro MŠ: 600,- Kč/měsíc

Částka pro ZŠ: 400,- Kč/měsíc (děti nedostávají svačiny)

 

Platby ostatní

Číslo účtu: 2901513531/2010

Poznámka: Jméno žáka

Specifický symbol: 5

Go to top