Bankovní spojení - POZOR, NOVÉ!!

Věnujte prosím pozornost správnému uvedení variabilního i specifického symbolu. Do poznámky vždy uvádějte jméno dítěte.

 

Platby za školní družinu provádějte bezhotovostně na sekundární účet školy: 2901513531/2010

Specifický symbol: 2

Poznámka: jméno dítěte

Variabilní symbol: žádný

 

Platba za družinu je 1000,- Kč za pololetí (na základě SM 07/2015 pedagogickou radou ze dne 27. 8. 2015)

Pokud dítě dochází do družiny jen v určité dny, stanovuje se cena takto:   

1 den - 200,- Kč/ pololetí
2 dny - 400,- Kč/ pololetí
3 dny - 600,- Kč/ pololetí
4 dny - 800,-Kč/ pololetí                                 

 

Go to top