Zápis do 1. ročníku ZŠ Zvole proběhne v termínu 22. - 29. 4. 2020.

Kritéria pro přijetí žáka do ZŠ

Od školního roku 2020/2021 bude naše organizace rozdělena na ZŠ Zvole a ZŠ Ohrobec. Z toho důvodu bude zápis do 1. tříd probíhat odděleně, a to takto:

Do ZŠ Zvole v budově na adrese J. Štulíka 39, Zvole,

do ZŠ Ohrobec na adrese V Dolích 5, Ohrobec.

Go to top