Přihlášení

Vítejte na stránkách naší školy !

Škola
Základní certifikát společnosti Scio

Aktuality

KMČ (klub mladých čtenářů)

Knížky je možné objednávat z aktuálních i starších katalogů. 

Termín odevzdání objednávek (Grada, Fragment, Egmont i Albatros) je pátek 4.11.2016

 

3. 11. 2016 z důvodu přerušení dodávky el. energie od 8.00 do 14.00 hodin v ZŠ ve Zvoli  nebudou obědy. MŠ ve Zvoli v tento den přeruší svůj provoz.

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy  nabízí žákům 1. stupně v akademickém roce 2017-2018 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita.

Budou se týkat oborů: Anatomie, Fyziologie, Histologie, Chemie, Patologie, Ošetřovatelství a Etika.

Přednášky se budou konat v budově 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10. Vždy ve středu, v době 14:30 – 16:00 hodin, ve dnech: 30.11.2016, 14.12.2016, 11.1.2017, 25.1.2017, 8.2.2017, 22.2.2017 a 8.3.2017. Zakončeny budou slavnostní „promocí“.

Účast v projektu je bezplatná.

Pokud bude mít vaše dítě zájem, přihlásí se nejpozději do 31. října u třídní učitelky.

 

Ve dnech 24. a 25. října 2016 bude ředitelské volno. Podzimní prázdniny začínají 26. října. Zpět do školy nastoupí děti 31. října 2016.

V kroužku výtvarné výchovy v úterý od 15.00 hodin je 5 volných míst.   

ZMĚNA V NABÍDCE KROUŽKŮ

Ping-pong ve čtvrtek pro 1. - 5. třídu je za 700,- Kč za pololetí a vedou je Z. Gabrielová a J. Fialová. Kontakt: 602392698.

Cvičení - přípravka v pondělí - lektorka  Z. Gabrielová, cena: 600,- Kč a je pouze pro předškoláky a 1. třídu. Kontakt: 602392698.

 

 

Fotečka

Sponzoři

Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli pomoci finančním, či hmotným darem. Pomáhají nám vylepšit prostředí pro děti a zkvalitnit vybavení školy učebními pomůckami. Velmi si Vaší přízně vážíme!

Nahoru