AKTUÁLNĚ

Vážení rodiče, 

od letošního roku bude hodnocení žáků záznamenáváno do systému Edookit.  Přístup do systému:  https://zszvole.edookit.net/user/login

                                                                     

Důležité informace a kontakty:

ZŠ Zvole, příspěvková organizace

J. Štulíka 39, 252 45 Zvole

 

Kancelář: Zvole tel .: 257 760 304                                                  

                         mob .: 731 475 040                                                                     

                         @:        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                        

Družina Zvole: 736 718 807

Jídelna: 777 314 964 (SMS odhlašování obědů do 7:00)

                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Družina- Ohrobec: tel.739 107 562

                         @: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Placení obědů:

č.ú.:     2501681931/2010

VS:      číslo přidělené hospodářkou ŠJ

částka: 500,- Kč za měsíc (trvalý příkaz – uhradit do 15. dne v měsíci)

Placení ŠD:

č.ú.:     2901513531/2010

VS:      do zprávy pro příjemce napsat jméno dítěte

SS:      2

částka: 1000,- Kč za pololetí (bez ohledu na počet dní, které dítě dochází)

ranní družina zdarma pro všechny

Jiné platby:

č.ú.:     2901513531/2010

SS:      5

 

OMLUVENKY

Nepřítomnost žáka je třeba omluvit v ten den (ústně, e-mail, SMS) a poté písemně do Edookitu – pouze písemná omluvenka je oficiálně platná.

V případě nepřítomnosti je potřeba veškeré učivo doplnit.

 

Škola v přírodě 19. – 24. 4. 2020

Plavecká škola v přírodě

 

Akce

29. - 30. 10. – Podzimní prázdniny

31. 10 - 1. 11. – Ředitelské volno

 

Opravy diktátů - děti opravují jen slova s chybami

                          - pokud chybí na začátku věty velké písmeno nebo na konci znaménko (může být i jen špatně napsané), píše se celá věta

 

 

MOŽNÉ www STRÁNKY NA PROCVIČOVÁNÍ:

www.skolakov.eu
http://www.jak-spravne-psat.cz/
matematika.hrou.cz

https://www.vcelka.cz/cs/  diagnostika čtení a možné procvičování čtení zábavných forem

http://www.ctenipomaha.cz/  seznam dostupných literatury pro děti, dostupné za každou přečtenou knížku a vaši vyplněný test získejte 50 Kč na charitu podle domácích voleb.

http://dornakova.zsadolfovice.cz/index.php

 

 

Klub mladých čtenářů (KMČ)  

 Objednávky z katalogu MF Vánoce - do  23.10.2019     (středa)                            

 

Zkratky:

PS - pracovní sešit          M - matematika s. - strana          PL - pracovní seznam               Pís - písanka (malý sešit A5)

ČT - čtení             Ps - psaní            Z - zapomenutí                 ČL - čtenářský seznam se sovičkou                   D -diktát

SP - samostatná práce    P - pětiminutovky          O - opis           P - přepis          Prv - prvouka

B - básnička      QSP - čtvrtletní samostatná práce        R - referát        HČ - Hravá čeština

 

 

 

Týdenní plán 

21. - 25.10. 2019

 

ČJ        každý týden - diktát

            procvičování - věta, druhy vět, slovo, slabika, hláska a písmeno,význam slova (i mnohoznačná, nadřazená, podřazená, souřadná), 

             význam. vztahy (antonyma=protikladná, synonyma=stejná, podobná sl.)

            Slovo-slabika - rozdělování slov na konci řádku

            Správné a uvědomělé čtení slov a krátkých vět. Melodie věty.Nácvik přirozené intonace věty. Čtenářská beseda - oblíbená kniha.

            uč. - s. 27 - 29, Pís s. 14, 17 - 18 (orientace v liniatuře,  M, V, W)

       test na sčítání i odčítání  čísel  v oboru do 20 s přechodem 10

            Sčít. a odčítání desítek do 100 bez přechodu přes 10 (50 + 7, 68 - 8) 

            Pojmy - sčítanec, součet, rozdíl 

            G -  bod, úsečka (odhad,měření, rýsování), jednotky - metr, centimetr

            PS č.5 -s. 19/2,3 a 20 - 23/1,3
           
Prv      tel. na IZS (150, 155, 158, 112) - test

            Listnaté a jehličnaté stromy na podzim

            PS s. 22 - 23     

                  

Aj        

            colours, numbers, school items, frases, furniture - (chair, table, clock, door, board, window, desk) - procvič.

            Point to.....   Sit down. Stand up.    A green pen, please.  Yes, here you are. What´s colour the.....? What´s your favorite colour?

            How old are you? 

            comics - My friend is a monster (poslech, dramatizace)

            Numbers 13 - 20

            PS s. 10

       

 

 

 

AKCE A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ŘÍJEN

29. - 30. 10. – Podzimní prázdniny

31. 10 - 1. 11. – Ředitelské volno

LISTOPAD

4.11. - Jackie and the Giant (ve Zvoli v polyfunkč. domě - angl. divadlo, 75 Kč)

8. 11. – Lampionový průvod ve Zvoli

třídní schůzky (pravděpodobně 13. 11. nebo 14. 11. od 17:30)

25. 11. – Vánoční focení 

PROSINEC

12. 12. – Divadlo Kampa

některý den v týdnu od 16. do 19.12.  - Vánoční výstava v Ohrobci

18. 12. – Vánoční výstava a koncert ve Zvoli

23. 12. – 3. 1. – Vánoční prázdniny

LEDEN

Konzultační třídní schůzky (v týdnu po 14. lednu)

30. 1. – Vysvědčení

31. 1. – Pololetní prázdniny

ÚNOR

22. 2. – Masopust ve Zvoli

BŘEZEN

2. 3. – 6. 3. – Jarní prázdniny

27. 3. – Den otevřených dveří ZŠ

29. 3. – Vynášení Moreny ve Zvoli

DUBEN

9. 4. – 13. 4. – Velikonoční prázdniny

třídní schůzky (po 14. 4.)

19. – 24. 4. – Plavecká škola v přírodě

29. 4. – Zápis do 1. třídy

KVĚTEN

4. – 5. 5. – Sběr papíru (kontejner bude ve Zvoli)

ČERVEN

30. 6. – Vysvědčení

Další akce budou průběžně doplňovány.

Go to top