AKTUÁLNĚ

Přístup do systému:  https://zszvole.edookit.net/user/login

                                                                     

Důležité informace a kontakty:

ZŠ Zvole, příspěvková organizace

J. Štulíka 39, 252 45 Zvole

 

Kancelář: Zvole tel .: 257 760 304                                                  

                         mob .: 731 475 040                                                                     

                         @:        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                        

Družina Zvole: 736 718 807

Jídelna: 777 314 964 (SMS odhlašování obědů do 7:00)

                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Družina- Ohrobec: tel.739 107 562

                         @: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Placení obědů:

č.ú.:     2501681931/2010

VS:      číslo přidělené hospodářkou ŠJ

částka: 500,- Kč za měsíc (trvalý příkaz – uhradit do 15. dne v měsíci)

Placení ŠD:

č.ú.:     2901513531/2010

VS:      do zprávy pro příjemce napsat jméno dítěte

SS:      2

částka: 1000,- Kč za pololetí (bez ohledu na počet dní, které dítě dochází)

ranní družina zdarma pro všechny

Jiné platby:

č.ú.:     2901513531/2010

SS:      5

 

OMLUVENKY

Nepřítomnost žáka je třeba omluvit v ten den (ústně, e-mail, SMS) a poté písemně do Edookitu – pouze písemná omluvenka je oficiálně platná.

V případě nepřítomnosti je potřeba veškeré učivo doplnit.

 

Škola v přírodě 19. – 24. 4. 2020

Plavecká škola v přírodě

 

Akce

ve středu 11.12. bude místo prvouky ČJ

12.12. - Divadlo Kampa (do11.12. vybírám 220,- ), v úterý se děti dozvědí bližší informace 

po 16.12. - pár malých větviček z túje nebo ze smrku, 2-3 drobné ozdobičky nebo mašličky

20.12. - stejně jako v loni - 1 dáreček pro 1 spolužáka (neutrální - děti si budou losovat), 1 pomeranč, trochu cukroví na ochutnání

 

 

Opravy diktátů - děti opravují jen slova s chybami

                          - pokud chybí na začátku věty velké písmeno nebo na konci znaménko (může být i jen špatně napsané), píše se celá věta

 

 

MOŽNÉ www STRÁNKY NA PROCVIČOVÁNÍ:

www.skolakov.eu
http://www.jak-spravne-psat.cz/
matematika.hrou.cz

https://www.vcelka.cz/cs/  diagnostika čtení a možné procvičování čtení zábavných forem

http://www.ctenipomaha.cz/  seznam dostupných literatury pro děti, dostupné za každou přečtenou knížku a vaši vyplněný test získejte 50 Kč na charitu podle domácích voleb.

http://dornakova.zsadolfovice.cz/index.php

 

 

Klub mladých čtenářů (KMČ)  

 Objednávky z katalogu

                                                               

 

Zkratky:

PS - pracovní sešit          M - matematika s. - strana          PL - pracovní seznam               Pís - písanka (malý sešit A5)

ČT - čtení             Ps - psaní            Z - zapomenutí                 ČL - čtenářský seznam se sovičkou                   D -diktát

SP - samostatná práce    P - pětiminutovky          O - opis           P - přepis          Prv - prvouka

B - básnička      QSP - čtvrtletní samostatná práce        R - referát        HČ - Hravá čeština

 

 

 

Týdenní plán 

9. - 13.12. 2019

 

ČJ       diktát (slova - jména, tvrdé souhlásky)

            procvičování rozdělování slov na konci řádku a pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách

            Vánoční těšení - opakování, vzkaz

            Správné a uvědomělé čtení slov a krátkých vět. Melodie věty.Nácvik přirozené intonace věty. Čtenářská beseda - oblíbená kniha.

            uč. - s. 45 - 48, Pís s. 32 - 33  (orientace v liniatuře, J, H,) - opis, přepis, diktát

       průběžně  pětiminutovky na sčítání i odčítání  čísel  v oboru do 20 s přechodem 10 

            Odčítání  do 100 s přechodem přes 10 (34 - 7), procvičování sčít.  do 100 s přechodem přes 10 (37 + 4)

            počítání se závorkami, zaokrouhlování na celé desítky

            G -  souhrnné opakování (bod, úsečka, přímka)

            PS č.6 -  s. 8 - 10
           
Prv     Živočichové v zimě.

            PS s. 33

                  

Aj        zkoušení číslic 11 - 20 (dozkoušení)

            colours, numbers, school items, frases, furniture, numbers (1 - 20), pets - Review (opakování a posouzení, co umí)

            Point to.....   Sit down. Stand up.    A green pen, please.  Yes, here you are. What´s colour the.....? What´s your favorite colour?

            How old are you? It´s a ....    Is it a .....?  Yes, it is. No, it isn´t. little (small), big. I´m + adjective. He´s/ She´s + adjective. Are                       you....? How are you? I´m fine, thank you. Good morning/afternoon/evening.

            comics - My friend is a monster (poslech, dramatizace)

            Pirates - happy, sad, hungry, thirsty, angry, scared, tired

            PS s. 20 - 21

       

 

 

 

AKCE A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

PROSINEC

12. 12. – Divadlo Kampa

18. 12. – Vánoční výstava a koncert ve Zvoli

23. 12. – 3. 1. – Vánoční prázdniny (do školy jdeme 6.1.2020)

LEDEN

Konzultace (v týdnu po 14. lednu) - kdo potřebuje

30. 1. – Vysvědčení

31. 1. – Pololetní prázdniny

ÚNOR

22. 2. – Masopust ve Zvoli

BŘEZEN

2. 3. – 6. 3. – Jarní prázdniny

27. 3. – Den otevřených dveří ZŠ

29. 3. – Vynášení Moreny ve Zvoli

DUBEN

9. 4. – 13. 4. – Velikonoční prázdniny

třídní schůzky (po 14. 4.)

19. – 24. 4. – Plavecká škola v přírodě

29. 4. – Zápis do 1. třídy

KVĚTEN

4. – 5. 5. – Sběr papíru (kontejner bude ve Zvoli)

ČERVEN

5.6. - exkurze v České televizi

22.6. - akce "Bezpečný pes"

30. 6. – Vysvědčení

Další akce budou průběžně doplňovány.

Go to top