Přihlášení

Seznam pomůcek pro 1. třídu

Akce

28.9. - státní svátek

od 24.9. - začínáme s plaváním (učíme se podle nového rozvrhu)

po - Hv, plavání

út - Čj, M, Čj, Aj

st - Čj, M, Vv, Čj

čt - Čj, M, Prv, Čj

pá - Čj, M, Pč, Čj

Je možné, že si místo některé Vv či Pč vezmeme Prv, o kterou při plavání přicházíme.

od 17.9.2018 -  vše podepsané, doplněné dle seznamu (hlavně kufříky na Vv!)a sešity i notýsky obalené

 

MOŽNÉ www STRÁNKY NA PROCVIČOVÁNÍ:

www.skolakov.eu
http://www.jak-spravne-psat.cz/
matematika.hrou.cz

https://www.vcelka.cz/cs/ diagnostika čtení a následné procvičování čtení zábavnou formou

http://www.ctenipomaha.cz/ seznam doporučené literatury pro děti, navíc za každou přečtenou knížku a správně vyplněný test získáváte 50 Kč na charitu podle vašeho výběru.

http://dornakova.zsadolfovice.cz/index.php

 

 

Ráda bych Vám chtěla sdělit pár informací a zároveň Vás

poprosit o několik maličkostí:

    V případě nepřítomnosti je potřeba veškeré učivo doplnit!

 • Nepřítomnost žáka je třeba nejpozději do 2. dne omluvit (ústně, e-mail, SMS). V notýsku má omluvenku zapsanou hned první den při příchodu po nemoci do školy.
 • (MPP  a PSŽA - písemně, M - něco písemně, něco ústně)
 • POZOR NA VÝSLOVNOST! VŠE SPRÁVNĚ VYSLOVUJEME!
 • Dom. úkoly, prosím, podepisujte (stačí i parafa)
 • Denně nahlas čtěte opět aspoň 5-10 minut (budeme mít čtecí list k zapisování - nepíšeme jako úkol do úkolníčku!)
 • Povídejte si s dětmi o dění ve škole, v kroužcích.... - rozvíjí se tím slovní zásoba
 • Dále potřebuji, aby děti měly v penále ořezané tužky a pastelky (nejen ty základní - i oranžovou, růžovou, fialovou, bílou)
 • Prosím, abyste svým dětem důvěřovali a nechali je vypracovat úkoly podle jejich přání. Často jim vysvětlím úkol jinak, než je původní zadání, které Vy jim přečtete!
 • Kontrolujte společně úkolníček a nechte děti, aby Vám zkusily říci, co si zapsaly.
 • Všechny zápisy ve velkém notýsku a úkoly, prosím, podepisujte či parafujte.
 • Děkuji za spolupráci.

 

 

TV - při nedeštivém počasí budeme chodit ven - je potřeba vhodné oblečení, kšiltovky, krém na opalování, popř. repelent proti klíšťatům

 

 

Klub mladých čtenářů (KMČ)  

 

 

Zkratky:

PS – pracovní sešit      M – matematika        s. - strana            PL – pracovní list        Pís – písanka (malý sešit A5)

ČT – čtení                    Ps - psaní                Z - zapomenutí     ČL - čtenářský list se sovičkou               D -diktát

SP - samostatná práce             P - pětiminutovky                      O - opis               P - přepis                SLAB - slabikář

UC - uvolňovací cviky (fial.sešit)            Prv - prvouka                PSŽA - prac.sešit z živé abecedy        ŽA - živá abeceda

B - básnička

 

 

 

Týdenní plán 

24.9. - 27.9.2018

 

ČJ       - Orientace vpravo, vlevo, nahoře, dole. Vyhledávání stejných obrázků, hledání rozdílů.

           -  Rozdělování slov na slabiky, vypravování, rytmická říkadla

           -  Hlásky a písmena  O,o, E, e

           -  Zákl. hygienické a prac. návyky spojené se psaním, uvolňovací cviky

        PSŽA - s. 7 - 8 (9), ŽA - s. 5, UC - s. 17 - 20

        

M         -  Orientace vpravo, vlevo, nahoře, dole, pod, nad, před, za, hned před, hned za.

            - Čísla 1-5, počítání do 5

            - Čísla 1,2,3,4,5 - domalování, dokreslení do určitého počtu, vybarvení urč. počtu, vytváření různých konkrétních souborů s daným počtem prvků, přiřazování číslic k předmětům v daném souboru

            - Psaní číslic 1, 2

            - Znaménka < , > , =

        PS - s. 11 - 13 , UC - s. 2

           

ČaS      - Pozor, semafor (bezpečnost v dopravě), dopravní značky

        PS - s.10 - bude zůstávat většinou ve škole     

             

Aj     - Upevňování učiva:

         - Zákl. fráze - představování (Hello! Good bye!Bye bye! What´s your name? My name is ....How are you today? I´m fine, happy, sad, sleepy, scared. Thank you.)

         - Barvy (red, yellow, green, blue, orange, white, black, brown, pink, purple, grey)

         - Nové- domácí zvířata (dog, cat, pig, cow, rabbit, horse, hen, goat, sheep, duck, goose, donky) + písnička  Baa baa black sheep

         
https://www.youtube.com/watch?v=Uv1JkBL5728 ("What´s your name?" - písnička)

http://www.youtube.com/watch?v=zjik9U_Qo  (The Rainbow Song - písnička k procvičování barev)

https://www.youtube.com/watch?v=lr-nFVBfgdM (Příběhy dráčka Gogo - What´s your name?)

https://www.youtube.com/watch?v=N057-dsnxlc ((Příběhy dráčka Gogo - procvičování barev)

https://www.youtube.com/watch?v=kR6Qcqx2fJE How are you today? - příběh)

https://www.youtube.com/watch?v=teMU8dHLqSI - How are you today?

https://www.youtube.com/watch?v=hqx2phxn_cM ( Hello how are you - písnička)

https://www.youtube.com/watch?v=6RmzV9QgnlQ  Baa baa black sheep:

 

AKCE A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ZÁŘÍ

3. 9. – třídní schůzky 

4. 9. – fotograf 

ŘÍJEN

16. 10. – divadlo Gong

19. 10. – Drakiáda ve Zvoli

29. 10. – 30. 10. – Podzimní prázdniny

LISTOPAD

třídní schůzky

PROSINEC

 22. 12. – 2. 1. – Vánoční prázdniny (výuka začne ve čtvrtek 3. ledna)

LEDEN

třídní schůzky

31.1. Hudební akce, vysvědčení

ÚNOR

1. 2. – Pololetní prázdniny

25. 2. – 3. 3. – Jarní prázdniny

BŘEZEN

22. 3. – Den otevřených dveří

DUBEN

7. 4. – vítání jara ve Zvoli

třídní schůzky

16. 4. – sběr papíru (17. 4. ráno)

18. 4. – Velikonoční prázdniny

KVĚTEN

 2. 5. – 3. 5. – Ředitelské volno

 6. 5. – 7. 5. – Ředitelské volno

ČERVEN

třídní schůzky

28. 6. – konec vyučování, předání vysvědčení (vyučování začne v pondělí 2. září 2019)

Go to top