Přihlášení

Plán práce a kontrolní činnosti ve školním roce 2017/2018


Září:
- aktualizovat seznamy žáků, kontrola povinné dokumentace, individuálních vzdělávacích plánů pro integrované děti – všichni učitelé
- výroční zpráva – L. Strejcová
- plán hospitační činnosti – L. Strejcová, Kahounová
- 4. 9. třídní schůzky 2. A, 3. A v 17 00 a 18. hod., Sasková, Kučová, Krupičková
- 4. 9. školení interaktivita 13.30 Kučová, Kreisingerová, Špinarová
- 5. 9. focení 1. tř., 8.00 Ohrobec, pak Zvole
- 8. 9. páťáci učí prvňáky
- 11. 9. zahájení činnosti kroužků, pokud není s lektory dohodnuto jinak
- 12. 9. preventivní program : Šikana, 2.A, 3.A
- 13. 9. zahájení plaveckého kurzu, P. Jandová, J. Krupičková, M. Tišlerová,, V.Kučová
- 13. 9. TS 4. A
- 27. 9. kontrola dokumentace
- 29. 9. ředitelské volno
- Domluvit návštěvy knihovny
- BESIP, Karabina, Policie ČR, 2., 3., 4., 5. tř.
- Cyklovýlet?
- Jiné akce – Karavana Evropa II., Bubny, Didgeridoo – Roller, Toulcův dvůr, Ornita, Herpetology .cz, ÚDIF, planetárium, divadla?
- ŠD výlet do okolí školy


Říjen:
- konzultace s učitelkami MŠ – připravenost dětí do 1. třídy – učitelky 1. tř.
- návštěva knihovny
- 20.10. Drakiáda, 16.00 hod., zajišťuje ŠD
- 20. 10. Den stromů – školní projekty
- 26. a 27. 10. podzimní prázdniny
- Logická olympiáda – M. Sasková


Listopad:.
- Planetárium - Vesmír, 4., 5. tř.
- 10. 11. Vítání zimy s lampiónovým průvodem – rozloučení s létem – všichni vyučující, koordinace L. Netopilová, J. Kreisingerová
- vánoční focení 2. – 5. tř. (1. tř. podle zájmu)
- 15. 11. ukončení plaveckého kurzu
- 20. 11. zahájení výuky podle normálního rozvrhu
- 22. 11. pdg. rada
- 23. 11. třídní schůzky v 17:30, nebo konzultace po dohodě s TU
- ?. 11. Zdravá 5, 1. A, B a 2. tř.
- hospitace ve třídách – zaměřeno na plnění osnov, formy a metody práce, atmosféru ve třídě
- kontrola klasifikace
- Občánci a Jubilanti Zvole – vystoupení sboru, L. Strejcová
- Muzeum policie?
- Divadlo?


Prosinec:
- 5. 12. Mikulášská besídka 1. – 3. tř., návštěva něčeho 4. – 5. tř., všichni vyučující
- 20. 12. vánoční výstava, všichni vyučující
- 20. 12. koncert v kostele, L. Strejcová, Vánoční hra v kostele - L. Netopilová
- 22. 12. besídky pro žáky, třídní učitelé
- 21. 12. setkání zaměstnanců
- od 23. 12. vánoční prázdniny
- bruslení
- Minihokej


Leden:
- hospitace v hodinách, (vedení dokumentace, komunikace s rodiči, písemnosti, klasifikace)
- 6. 1. Tři králové – V. Hudousek
- 8. – 12. 1. ozdravný pobyt na horách 3. tř.
- 10. 1. pdg.rada
- od 11. 1. třídní schůzky rodič – žák – učitel
- zajištění kroužků na II. pololetí
- vysvědčení, kontrola dokumentace
- matematická olympiáda 5. tř.
- 31. 1. – 4. vyuč. hodinu - vysvědčení, na oběd děti odcházejí podle rozvrhu
- minihokej


Únor:
- 2. 2. pololetní prázdniny
- 19. – 23. 2. jarní prázdniny
- hospitace, kontrolní činnost
- soutěž v rychlobruslení
- 10. 2. Masopust, L. Strejcová, L. Netopilová
- Pythagoriáda, M. Sasková
- Divadelní představení pro rodiče s dětmi
- Piráti matematiky 1. – 2. tř.
- Recitační soutěž


Březen:
- 18. 3. vítání jara – vynášení Moreny, L.Netopilová
- 23. 3. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáky, ŠD – L. Netopilová, Landová, Holečková
- výroba dárků pro děti k zápisu – zajišťuje ŠD
- 28. 3. setkání zaměstnanců ke Dni učitelů
- 29. 3. velikonoční prázdniny
- 30. 3. Velký pátek
- Hokej
- Šplh
- Zábavné a preventivní soutěže


Duben:
- 2. 4. velikonoční pondělí
- 11. 4. pdg. rada
- 5. 4. třídní schůzky v17:30 nebo konzultace po dohodě s TU
- 25. 4. zápis do 1. tř.
- 20. 4. Den Země - sběr papíru a víček od PET lahví
- 27. 4. Čarodějnice v ŠD
- vybíjená
- matematický klokan – M. Sasková
- OB ?


Květen:
- návštěva předškoláků ve škole
- Den matek - 1. a 2. tř.
- Helpíkův pohár – zdravověda – 5. třída
- Besip
- Focení
- Mc Donald´s Cup
- ŠD Ohrobec výlet


Červen:
- 1. 6. MDD ve spolupráci s OÚ – soutěže, hry, „Začarovaný les?
- 4. – 8. 6. 1. B ozdravný pobyt
- 8 – 12. 6. 1. A ozdravný pobyt
- 6. 6. pdg. rada
- 7. 6. třídní schůzky v 17:30
- 11. 6. přebor školy v plavání, 10.45
- Ostatní třídy ozdravné pobyty
- Akademie + rozloučení páťáků
- jednodenní školní výlety
- cyklistický výlet
- objednávání učebnic, pomůcek
- 29. 6. vysvědčení, kontrola dokumentace
- slavnostní zakončení školního roku
- příprava budovy na prázdniny

Go to top