Plán práce a kontrolní činnosti ve školním roce 2019/2020

 

Srpen:

 • kontrola školní budovy, tříd, kabinetů, rozdělení učebnic, uč. pomůcek, sešitů,
 • představení nových členů sboru – seznam zaměstnanců, kteří potřebují klíče a jaké, předání nových klíčů od starého vchodu
 • kontrola smluv a plat. výměrů zaměstnanců - L. Strejcová
 • 29. 8. pdg. rada
 • úvazky, rozdělení kabinetů a úkolů:

M. Sasková - zástupce ředitele, SW Edookit, webové stránky

P. Jandová - logistické zajištění chodu  detašovaného pracoviště, KMČ

H. Špinarová - správa počítačů, SW

V. Kučová - sportovní akce, metodik dopravní výchovy

M. Tišlerová - péče o nástěnky ve školní budově v Ohrobci po dohodě s kolegyněmi, péče o květiny ve školní budově v Ohrobci, environmentální výchova – zajišťování akcí

S. Rutarová - péče o nástěnky ve školní budově po dohodě s ostatními

J. Kreisingerová - kulturní akce, kronika, kontrola a doplňování lékárniček v ZŠ

P. Bartlová - správa Tv kabinetu Zvole

D. Stolínová - správa Tv kabinetu Ohrobec

J. Ondráčková - sportovní akce

Z. Radová - správa kabinetu 1. p.

E. Vařenková - péče o květiny ve školní budově

H. Macháčková - správa jazykové/počítačové učebny

J. Krupičková - metodik prevence proti patologickým jevům, výchovný poradce

L. Jordánová - kontrola a doplňování lékárniček v ŠD, správa učebny ŠD v 1. odd.

H. Čiberová - správa učebny ŠD v 2. odd.

L. Netopilová - správa „družinového koutku“ ve 3. odd., dolní kabinet

D. Šťastná, K. Holečková - správa ŠD v Ohrobci

 

Kroužky

keramika

výtvarný kroužek

kreslík

kroužek šikovných rukou

Aj

kreativní tvoření

robotika

kroužek logických a deskových her

sbor

zobcová flétna (1. tř.)

náboženství

sportovní gymnastika

trampolína

stolní tenis

aerobic

moderní gymnastika a balet

orientační běh

wu-shu

florbal

taekwondo a sebeobrana

parkour

házená

míčové hry

jóga pro děti

karate

šachy

 

 • příprava potřebné dokumentace, individuálních vzdělávacích plánů pro integrované děti
 • příprava slavnostního zahájení školního roku
 • vypracování rozvrhů, dozorů, zajištění chodu ŠD
 • plán práce na následující šk. rok
 • lékařské prohlídky – viz seznam

 

Úvazky – viz samostatný dokument           

 

Září:

 • aktualizovat seznamy žáků, kontrola povinné dokumentace, individuálních vzdělávacích plánů pro integrované děti – všichni učitelé
 • výroční zpráva – L. Strejcová
 • plán hospitační činnosti – L. Strejcová, Sasková
 • 1. 9. den otevřených dveří v MŠ
 • 2. 9. třídní schůzky 1. A a 2. B 18. hod., TU
 • 3. 9. školení BOZP viz seznam
 • 3. 9. focení 1. tř., 8.00 Ohrobec, pak Zvole
 • páťáci učí prvňáky
 • 9. 9. zahájení činnosti kroužků, pokud není s lektory dohodnuto jinak
 • 10. 9. Ukázka práce se SW Datakabinet
 • 14. 9. den otevřených dveří v ohrobecké tělocvičně
 • 19. 9. Muzeum policie, 2. třídy (BESIP)
 • 26. 9. Dravci – program EVVO Zvole
 • 27. 9. kontrola dokumentace
 • 30. 9. 26. 9. Dravci – program EVVO Ohrobec
 • domluvit návštěvy knihovny
 • BESIP, Karabina, Policie ČR, 2., 3., 4., 5. tř.
 • ŠD výlet do okolí školy  

 

Říjen:

 • konzultace s učitelkami MŠ – připravenost dětí do 1. třídy – učitelky 1. tř.
 • návštěva knihovny
 • 11. 9. Drakiáda, 16.00 hod., zajišťuje ŠD
 • 11. 9. Papoušci – program EVVO, ŠD
 • 18. 10.  Den stromů – školní a družinové projekty
 • 29. a 30. 10. podzimní prázdniny
 • 31. 10. – 1. 11. ředitelské volno
 • Logická olympiáda – M. Sasková

 

Listopad:.

 • Planetárium  - Vesmír, 4., 5. tř.
 • 8. 10. bubnování v ŠD
 • 8. 10. Vítání zimy s lampiónovým průvodem – rozloučení s létem – všichni vyučující, koordinace L. Netopilová, J. Kreisingerová
 • vánoční focení 2. – 5. tř. (1. tř. podle zájmu)
 • 12. 11. pdg. rada
 • 13. 11. třídní schůzky v 17:30, nebo konzultace po dohodě s TU
 • hospitace ve třídách – zaměřeno na plnění osnov, formy a metody práce, atmosféru ve třídě
 • kontrola klasifikace
 • Občánci a Jubilanti Zvole – vystoupení sboru, L. Strejcová
 • Muzeum policie?
 • Divadlo?

 

Prosinec:

 • 5. 12. Mikulášská besídka 1. – 3. tř., návštěva něčeho 4. – 5. tř., všichni vyučující
 • 18. 12. vánoční výstava, všichni vyučující
 • 18. 12. koncert v kostele, L. Strejcová, Vánoční hra v kostele  - L. Netopilová
 • 19. 12. setkání zaměstnanců
 • 20. 12. besídky pro žáky, třídní učitelé
 • od 23. 12. vánoční prázdniny do 3. 1. 2019
 • bruslení
 • Minihokej

 

Leden:     

 • 6. 1. nástup
 • hospitace v hodinách, (vedení dokumentace, komunikace s rodiči, písemnosti, klasifikace)
 • 6. 1. Tři králové – V. Hudousek
 • 14. 1. pdg.rada
 • od 15. 1. třídní schůzky rodič – žák – učitel
 • 30. 1. – 4. vyuč. hodinu – vysvědčení, na oběd děti odcházejí podle rozvrhu
 • 31. 1. pololetní prázdniny
 • zajištění kroužků na II. pololetí
 • vysvědčení, kontrola dokumentace
 • matematická olympiáda 5. tř.
 • minihokej

 

Únor:

 • hospitace, kontrolní činnost
 • soutěž v rychlobruslení
 • Pythagoriáda, M. Sasková
 • Divadelní představení pro rodiče s dětmi
 • Recitační soutěž
 • 22. 2. Masopust, L. Strejcová, L. Netopilová

 

Březen:

 • 2. – 6. 3. jarní prázdniny
 • 26. 3. setkání zaměstnanců ke Dni učitelů
 • 27. 3. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáky, ŠD – L. Netopilová, Šťastná, Holečková
 • 29. 3 vítání jara – vynášení Moreny,  L.Netopilová
 • Matematický klokan, M. Sasková
 • výroba dárků pro děti k zápisu – zajišťuje ŠD
 • Hokej
 • Šplh

 

Duben:

 • 9. 4. velikonoční prázdniny
 • 10. 4. Velký pátek
 • 13. 4. Velikonoční pondělí
 • 14. 4. pdg. rada
 • 15. 4. třídní schůzky v17:30 nebo konzultace po dohodě s TU
 • 14. – 19. 4. plavecký kurz 3. třídy
 • 19. – 24. 4. plavecký kurz 2. třídy
 • 29. 4. zápis do 1. tř.
 • Čarodějnice v ŠD
 • vybíjená

 

Květen:

 • 5. 5. sběr papíru ke Dni Země
 • návštěva předškoláků ve škole
 • Den matek -1. a 2. tř.
 • 26. 5. – 2. 6. ŠvP, 1. A, 4. A, 5. A
 • Helpíkův pohár – zdravověda – 5. třída?
 • Besip
 • Focení
 • Mc Donald´s Cup
 • ŠD  výlet

 

Červen:

 • 9. 6. pdg. rada
 • 10. 6. třídní schůzky v 17:30
 • přebor školy v plavání,
 • Akademie + rozloučení páťáků
 • jednodenní školní výlety
 • cyklistický výlet
 • objednávání učebnic, pomůcek
 • 31. 6. vysvědčení, kontrola dokumentace
 • slavnostní zakončení školního roku
 • příprava budovy na prázdniny

 

Go to top