Přihlášení

Škola v přírodě - Monínec

https://prvnaccizvole.rajce.idnes.cz/Skola_v_prirode_Moninec/

 

NOVÉ

V českém jazyce nyní probíráme slovní druhy a pádové otázky. Prosím, trénujte s dětmi jejich pamětné osvojení (tzn. pořadí, jak jdou za sebou) a samozřejmě vyjmenovaná slova. Děkuji
 
26. 4. kouzelnické představení (uhradím z TF)

 

V pondělí 29. 4.  - testík z geometrického učiva (rýsování trojúhelníku pomocí kružítka, poznávání  těles a geometrických tvarů, měření a zapisování délky úsečky, rýsování kružnic o určitém poloměru nebo průměru, co je to rovnostranný trojúhelník).

 

Připomínám, kdo nezaplatil doplatek školy v přírodě, ať učiní do konce dubna!!!! Děkuji

 

Aktuálně probrané učivo:

24. 4.

Čj: vyjmenovaná slova  + slovní druhy, podrobněji probíráme podstatná jména (hledáme v textu, určujeme rod), pádové otázky, přídavná jména, zájmena

   uč. str.                PS str. 63, 64/e,f, g , 70, 71        Písanka -

   PS s veverkou - str. 

 

M:    sčítání a odčítání do 1000, násobení a dělení 10, 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, konstrukce trjúhelníku, ciferný součet

       nová uč. str.  45, 46, 47

      

 

Prv: Neživá příroda, koloběh vody

 

AJ - domácí úkol na středu a čtvrtek 23. dubna: V těchto dvou dnech budeme zkoušet znalost slovíček - dny v týdnu - ústně. Některé děti už s úspěchem předvedly.

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday - tato písnička ti může pomoci při učení:  https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ.

 

Co nás čeká?

26. 4. kouzelnické představení (zaplatím z fondu)

2.,3.,6.,7.5 ředitelská volna

16. 5. Besedárium

24. 5. společné focení

5. 6. spaní ve škole (zakončení čtenářské dílny)

třídní schůzky

12. 6. - celodenní výlet na Říp

18. 6. - celodenní výlet do Koněpruských jeskyní

23.6. - 27.6. škola v přírodě Svor

 

Škola v přírodě - Svor

Termín pobytu: 23.6. - 27.6.2019

Místo pobytu: Svor (CK Starline)

Odjezd: 23.6. v 8:00 bude přistaven autobus, v 8:30 odjezd

Příjezd: 27.6. mezi 12:30 - 13:00

Doplatek švp ve výši 2 150,- Kč prosím posílejte NA ÚČET ŠKOLY Č. 2901513531/2010 DO DUBNA 2019. Specifický symbol 5, do poznámek jméno dítěte + švp 3. A

Ostatní informace k švp během třídních schůzek nebo před odjezdem.

 

Aktuální rozvrh již na webu

Po - ČJ: povídání o víkendu, M: desetiminutovka

Út - ČJ: diktát, poslední hodina: čtenářská dílna

St - M: desetiminutovka, ČJ: čtení a psaní

Pá - ČJ: malý diktát, M: geometrie (tužka č. 3+funkční kružítko+pravítko), ČJ: čtení a psaní. 

 

Internetové stránky vhodné k procvičení učiva:

https://www.matika.in/cs/ 

https://www.umimematiku.cz/

http://matematika.hrou.cz/ 

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

http://www.rysava.websnadno.cz/ 

http://skolakov.eu/

 

ANGLICKÝ JAZYK:

Go to top