Přihlášení

AKTUÁLNĚ

Konzultace 22. 1. a 23. 1. 2019 - každý má možnost rezervovat si konkrétní čas.

Za příznivého počasí budeme chodit ven (mít s sebou vhodné oblečení - Tv).

Do 10. 12. zaslat na účet školy (sekundární, SS5, zpráva Jméno dítěte, třída, ŠVP) zálohu na ŠVP 1 700,-Kč a donést přihlášku.

Každé ÚTERÝ si přinést rozečtenou KNIHU.                                                

ODHLAŠOVÁNÍ obědů stále SMS 722 729 208 do 7:00 hod.

PRÁVĚ JSME DOKONČILI

ČJ - Uč strana 42 a PS 41  Procvičování pravopisu - strana 7 Vyjmenovaná slova po Z, B, L, M

Učivo o větě jednoduché a souvětí (uč. str. 17-21) nyní přeskočíme a probereme v květnu.

MAT - 28   a geometrie - 37

PRV - 37 PS 27

AJpracovní sešit máme vyplněný po str. 35 + vánoční dvoustrany 66 - 67 a 68 - 69 . 

Domácí úkol: Ve čtvrtek a v pátek dozkoušíme znalost slovíček: měsíce v roce a dům a bydlení - vše ústně

Angličtina - probrané učivo:

CO NÁS ČEKÁ

25. 1. Ornita

31. 1. hudební pořad - Zvole

31. 1. vysvědčení

1. 2. pololetní prázniny

INFORMACE

...postupně upřesním

...Vážení rodiče,

ráda bych Vám chtěla sdělit pár informací a zároveň Vás

poprosit o několik maličkostí:

  • V případě nepřítomnosti je potřeba veškeré učivo doplnit! - Přehled učiva je na těchto web.stránkách třídy
  • Denně nahlas čtěte opět aspoň 5-10 minut (budeme mít čtecí list k zapisování)
  • Povídejte si s dětmi o dění ve škole, v kroužcích.... - rozvíjí se tím slovní zásoba
  • Kdo může přinést papíry do kopírky nebo i z jedné strany popsané (moc děkuji)
  • Penál: 2-3 ořezané tužky (z toho jedna č. 3 na rýsování), 2 pera, ořezávátko, dřevěné pastelky, kružítko, 20cm pravítko

  • Každý den kontrolovat s dětmi "sešítek"-DÚ

  • Píšeme v ČJ opravy. O:    (žáci opravují slovo, v kterém je chyba a pak celou větu, pokud není na začátku velké písmeno nebo na konci znaménko)

  • Každé zapomenutí zapisuji jako Z do notýsku! Za první 3 - upozornění, za další 3 NTU (napomenutí tř. učitele), další 3 DTU (důtka tř. učitele).

 

UŽITEČNÉ ODKAZY - STRÁNKY NA PROCVIČOVÁNÍ 

www.skolakov.eu

http://www.jak-spravne-psat.cz/

matematika.hrou.cz

https://www.vcelka.cz/cs/ diagnostika čtení a následné procvičování čtení zábavnou formou

http://www.ctenipomaha.cz/ seznam doporučené literatury pro děti, navíc za každou přečtenou knížku a správně vyplněný test získáváte 50 Kč na charitu podle vašeho výběru.

http://dornakova.zsadolfovice.cz/index.php

DŮLEŽITÉ                        

Zkratky:

PS – pracovní sešit      M – matematika        s. - strana            PL – pracovní list        Pís – písanka (malý sešit A5)

ČT – čtení                    Ps - psaní                Z - zapomenutí     ČL - čtenářský list se sovičkou               D -diktát

SP - samostatná práce             P - pětiminutovky                     S - Sluníčko              O - opis               P - přepis

 

      

 

Go to top