Přihlášení

AKTUÁLNĚ

Každé ÚTERÝ si přinést rozečtenou KNIHU.   

Za příznivého počasí budeme chodit ven (mít s sebou vhodné oblečení - Tv).

Do 28. 2. zaplatit DOPLATEK (1890,- Kč) na ŠVP - zaslat na účet školy (sekundární, SS5, zpráva Jméno dítěte, třída, ŠVP).                                         

ODHLAŠOVÁNÍ obědů stále SMS 722 729 208 do 7:00 hod.

Hlavní účet (platba jídelny): 2001513528/2010

Sekundární účet (platba družiny – SS 2, různé jiné akce – SS 5): 2901513531/2010 

PRÁVĚ JSME DOKONČILI

ČJ - Uč strana 54 a PS 59  Trénujeme VS po V + B,L,M,P, S,Z - hry, pc, pracovní listy.

Procvičování pravopisu (Veverka) - B - 6, L - 10, M -  17, P - 24, S - 27 a Z - 44 Vyjmenovaná slova po Z, B, L, M, P

Učivo o větě jednoduché a souvětí (uč. str. 17-21) nyní přeskočíme a probereme v květnu.

MAT (3. díl) - strana 20    MAT (2. díl) - vše do strany 54, 62,63 - učebnici máme ve škole a stále ji používáme

PRV - 53 PS 39

 

ANGLICKÝ JAZYK:

Domácí úkol na čtvrtek 21. března:

 • Popisuj barevné příšerky z pracovního listu. (Např. The monster number 5: He is purple. He has got 2 eyes, a mouth, 2 teeth, 2 ears, 2 arms, 2 legs, 8 fingers and 4 toes. He has got a yellow balloon.)
 • Vybarvi si pracovní list ke  Dni sv. Patrika, ve čtvrtek k obrázkům dopíšeme slovíčka.
 • Budeš mít možnost si opravit test (počasí).

Probraná témata a gramatika:

CO NÁS ČEKÁ

20. 3. Zvole - Recitační soutěž

28. 3. IQ Park Plzeň

8. 4. Nevidomí

15. 4. Pražský hrad

26. 4. Kouzelnické představení

29. 4. výlet

1. - 8. 5. volno

23. 5. Divadlo Gong

3. - 7. 6. ŠVP

12. 6. Výlet - hora Říp

INFORMACE

...postupně upřesním

...Vážení rodiče,

ráda bych Vám chtěla sdělit pár informací a zároveň Vás

poprosit o několik maličkostí:

 • V případě nepřítomnosti je potřeba veškeré učivo doplnit! - Přehled učiva je na těchto web.stránkách třídy
 • Denně nahlas čtěte opět aspoň 5-10 minut (budeme mít čtecí list k zapisování)
 • Povídejte si s dětmi o dění ve škole, v kroužcích.... - rozvíjí se tím slovní zásoba
 • Kdo může přinést papíry do kopírky nebo i z jedné strany popsané (moc děkuji)
 • Penál: 2-3 ořezané tužky (z toho jedna č. 3 na rýsování), 2 pera, ořezávátko, dřevěné pastelky, kružítko, 20cm pravítko

 • Každý den kontrolovat s dětmi "sešítek"-DÚ

 • Píšeme v ČJ opravy. O:    (žáci opravují slovo, v kterém je chyba a pak celou větu, pokud není na začátku velké písmeno nebo na konci znaménko)

 • Každé zapomenutí zapisuji jako Z do notýsku! Za první 3 - upozornění, za další 3 NTU (napomenutí tř. učitele), další 3 DTU (důtka tř. učitele).

 

UŽITEČNÉ ODKAZY - STRÁNKY NA PROCVIČOVÁNÍ 

www.skolakov.eu

http://www.jak-spravne-psat.cz/

matematika.hrou.cz

https://www.vcelka.cz/cs/ diagnostika čtení a následné procvičování čtení zábavnou formou

http://www.ctenipomaha.cz/ seznam doporučené literatury pro děti, navíc za každou přečtenou knížku a správně vyplněný test získáváte 50 Kč na charitu podle vašeho výběru.

http://dornakova.zsadolfovice.cz/index.php

DŮLEŽITÉ                        

Zkratky:

PS – pracovní sešit      M – matematika        s. - strana            PL – pracovní list        Pís – písanka (malý sešit A5)

ČT – čtení                    Ps - psaní                Z - zapomenutí     ČL - čtenářský list se sovičkou               D -diktát

SP - samostatná práce             P - pětiminutovky                     S - Sluníčko              O - opis               P - přepis

 

      

 

Go to top