Přihlášení

Organizace života MŠ - režim dne

7:00 – 8:15

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity.

8:15 – 9:00

9:00 – 9:15

Pohybové aktivity.

Osobní hygiena, dopolední svačina.

9:15 -  9:45

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, sezónní sportovní aktivity konané v přírodě.

9:45 -11:45

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.

11:45 -12:15

Oběd a osobní hygiena dětí.

12:15 -14:00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

14:00 -14:30

Odpolední svačina, osobní hygiena.

14:30 -17:00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.

 

 

Příchod dětí do 8.15 hodin. Po tomto čase bude MŠ uzavřena. Prosíme o respektování režimu dne. Dítě je pedagogovi předáno zdravé ve třídě (viz informační brožura Pmeduca).  Dítě se vítá s pedagogem podáním ruky. 

Omlouvání dětí i obědů do 7.00.  Pokud dítě nebude do 7.00 omluveno, bude mu oběd účtován. Dítě může být omluveno SMS zprávou nebo zápisem do sešitu v šatně, pokud je nepřítomnost předem známa.

Vyzvedávání dětí po obědě mezi 12.30 až 13.00.

Vyzvedávání dětí po spaní mezi 14.30 až 17.00.

MŠ má dvě třídy. 

Věk přijatých dětí 2,5 - 6,5 let.

Telefon přímo do tříd:  Zelená 605187826 (omlouvání dětí i obědů)

                                  Žlutá   773011040 (omlouvání dětí i obědů)

Telefon ředitelna:                    311 329 821

Školní jídelna:                         722729208

Mail:  msohrobec @seznam.cz

Go to top