Přihlášení

Vážení rodiče, vítáme Vás v novém školním roce.

Nezapomeňte  provést  tyto platby:

Stravné: platí se převodem na běžný účet školy jako záloha  a formou trvalého příkazu na částku 600,- měsíčně. Částka je splatná vždy do 15. dne v měsíci. Variabilní symbol platby je u dětí, které chodily minulý školní rok stejný jako loni.  Novým dětem bude přidělen  variabilní symbol hospodářkou /viz seznam vyvěšený v šatně/. Specifický symbol je 3. Na konci měsíce bude v šatnách vyvěšen seznam s přehledem vyúčtovaných záloh .

Školné: platí se převodem na běžný účet školy formou trvalého příkazu na částku  520,- měsíčně. Částka je splatná vždy do posledního dne předcházejícího měsíce /první platba na začátku září, další na konci září atd./ Variabilní symbol neuvádějte, pouze do poznámky napište jméno a příjmení dítěte a MŠ Ohrobec, specifický symbol je 4. Předškoláci školné neplatí, děti s odkladem školné také neplatí.

Běžný účet ZŠ a MŠ

Platba obědů a školného

51-1471380227/0100

Obědy  -              specifický symbol 3

                               variabilní symbol viz seznam

Školné-                                specifický symbol 4

                               Do poznámky jméno a příjmení dítěte a MŠ Ohrobec

 

Kulturní akce a výlety

Po shodě všech rodičů bude provedena úhrada příspěvku v částce 1200,- Kč na  dítě na transparentní účet sdružení rodičů. Příspěvek bude hrazen dvakrát ročně / 600,- pololetí/. Bude vedena evidence přítomných dětí na akci a tato pak na konci roku vyúčtována.

 

Transparentní účet sdružení rodičů

2201186154/2010

 

 Darový účet ZŠ a MŠ          

35-7186330287/0100

Go to top