Přihlášení

Vážení rodiče, vítáme Vás v novém školním roce.

Nezapomeňte provést tyto platby:

Stravné: platí se převodem na běžný účet školy jako záloha, a to formou trvalého příkazu na částku 500,- měsíčně. Částka je splatná vždy do 15. dne v měsíci. Variabilní symbol platby je u dětí, které chodily minulý školní rok, stejný jako loni.  Novým dětem bude přidělen variabilní symbol hospodářkou (viz seznam vyvěšený v šatně). Specifický symbol je 3. Na konci měsíce bude v šatnách vyvěšen seznam s přehledem vyúčtovaných záloh.

Školné: platí se převodem na běžný účet školy formou trvalého příkazu na částku 520,- měsíčně. Částka je splatná vždy do posledního dne předcházejícího měsíce (první platba na začátku září, další na konci září atd.) Variabilní symbol viz předchozí informace, specifický symbol je 4. Předškoláci školné neplatí, děti s odkladem školné také neplatí.

 

Běžný účet ZŠ a MŠ

Platba obědů a školného

51-1471380227/0100

Obědy -  specifický symbol 3

   variabilní symbol viz seznam

Školné -  specifický symbol 4

   variabilní symbol viz seznam

 

Kulturní akce a výlety

Po shodě všech rodičů bude provedena úhrada příspěvku v částce 1200,- Kč za každé dítě na transparentní účet sdružení rodičů. Příspěvek bude hrazen dvakrát ročně (600,- pololetí). Bude vedena evidence přítomných dětí na akci a tato pak na konci roku vyúčtována.

 

Transparentní účet sdružení rodičů

2201186154/2010

 

 Darový účet ZŠ a MŠ          

35-7186330287/0100

Go to top